แอปพลิเคชันมือถืออันดับ 1 สำหรับการคุ้มครองส่วนบุคคล

โกลบีมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ยูไนเต็ด เอ.ไอ. เน็ตเวิร์ก® และได้รับการจดสิทธิบัตรจำนวน 17 ฉบับดังหมายเลขสิทธิบัตรต่อไปนี้: 7533808, 8625838, 8191774, 8500011, 8870068, 9288197, 9390417, 9858576, 9866386, 9886693,10163158, 10326594,10521798, 10680821, 10713661, 10922754 และ 10992471