นโยบายความเป็นส่วนตัว

< กลับสู่หน้าหลัก

บทนำ

โกลบีมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ วันที่มีผลบังคับใช้ประกาศนี้และประกาศที่แก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สามารถดูได้ที่ด้านล่างของหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลนับจากวันที่มีผลบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงเท่านั้น และจะไม่ส่งผลต่อข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่บังคับใช้ประกาศที่เปลี่ยนแปลง

ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ

นโยบายของโกลบีมคือการรักษาความลับของข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่คุณให้ไว้ และเราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลนั้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงและจำเป็นต้องทราบเท่านั้น โกลบีมรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้จากคุณเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตนและการฉ้อโกง: ชื่อ, วันเกิด, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขประจำตัวประชาชนของคุณ, ตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่บ้านของคุณ และประเทศของที่อยู่บ้านของคุณ ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและการสอบสวนการฉ้อโกง โกลบีมจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมไว้ เว้นแต่: (ก) คุณอนุญาตให้โกลบีมดำเนินการเช่นนั้น หรือ (ข) โกลบีมได้รับการร้องขอหรือจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย และโกลบีมไม่จำหน่ายข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมไว้

โกลบีมอาจรวบรวมหรือแยกข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่ทางเรารวบรวมโดยเชื่อมโยงกับบริการของเรา เพื่อไม่ให้ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวตนหรือแสดงถึงความเป็นตัวคุณอีกต่อไป โกลบีมอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเองโดยไม่มีข้อจำกัด

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

โกลบีมบันทึกที่อยู่อินเทอร์เน็ตปัจจุบันของคุณ (โดยปกติจะเป็นที่อยู่ชั่วคราวที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำหนดเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ) ประเภทของระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ และประเภทของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ที่ใช้ นอกจากนี้โกลบีมอาจติดตามเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือที่คุณเข้าชม โกลบีมรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยปรับปรุงโกลบีมหรือสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ ตัวอย่างเช่น: โกลบีมอาจอัปเกรดส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือที่มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเราจะบันทึกข้อมูลการใช้งานโดยอัตโนมัติ ซึ่งเราวิเคราะห์ในเชิงสถิติเพื่อติดตามปัญหาในการดำเนินงาน, เพื่อป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย รวมถึงความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ เราไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามหรือบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามในรูปแบบของข้อมูลรวมหรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น สำหรับแต่ละหน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคต่อไปนี้ไว้ในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์

 • วันที่และเวลาที่เข้าถึง
 • ที่อยู่ยูอาร์แอล (URL) ของหน้าเว็บไซต์โกลบีมที่เข้าชม
 • โดเมนอินเทอร์เน็ตและที่อยู่ไอพีที่เว็บไซต์ของเราเข้าถึง
 • ประเภทของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (หากมีให้โดยเบราว์เซอร์)
 • ที่อยู่ยูอาร์แอล (URL) ของหน้าที่อ้างอิง (หากมีให้โดยเบราว์เซอร์)
 • สถานะการเสร็จสมบูรณ์หรือความสำเร็จของคำขอสำหรับหน้าเว็บไซต์หรือรายการออนไลน์อื่น ๆ
 • ขนาดไฟล์ของหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม

เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น เราใช้กูเกิล แอนะลิติกส์ (Google Analytics ซึ่งเป็นบริการบนเว็บโดยบริษัทกูเกิล) เพื่อติดตามการเข้าชมเว็บไซต์และจัดทำรายงานโดยรวมว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์มีการโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราอย่างไร กูเกิล แอนะลิติกส์ใช้งานคุกกี้เซสชันในรูปแบบของโค้ดจาวาสคริปต์ (JavaScript) สำหรับฝั่งลูกค้า (client) ในการใช้บริการวิเคราะห์นี้ โกลบีมรักษามาตรฐานที่มีอยู่เกี่ยวกับการแบ่งปันและการเปิดเผยข้อมูล, การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล รวมถึงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล กูเกิล แอนะลิติกส์วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์โกลบีม ผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการให้กูเกิล แอนะลิติกส์รวบรวมข้อมูลการเข้าชมอาจเลือกไม่ใช้โดยการดาวน์โหลดส่วนขยายเบราว์เซอร์หรือปิดการใช้งานคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ การเลือกไม่ใช้การวัดค่าต่าง ๆ บนเว็บไซต์จะยังคงอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์โกลบีมได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดด้วย

คุกกี้

คุกกี้คือชิ้นส่วนของข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจัดเก็บไว้ในไฟล์บนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ไม่ได้ระบุตัวตนของคุณให้เราทราบ เว้นแต่คุณจะเลือกส่งข้อมูลให้เราทราบเอง คุกกี้ส่วนใหญ่จะหมดอายุหลังจากระยะเวลาที่กำหนด

 • คุกกี้ “เซสชัน” เป็นข้อมูลชั่วคราวที่ใช้เพื่อปรับปรุงการนำทางเว็บไซต์, บล็อกผู้เข้าชมเว็บไซต์จากการให้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม และเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยรวมบนเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบเมื่อคุณออกจากเว็บเบราว์เซอร์หรือปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • คุกกี้ “ถาวร” เป็นข้อมูลที่ถาวรกว่าซึ่งอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณและอยู่ในนั้นจนกว่าคุณจะลบคุกกี้ คุกกี้ถาวรจะเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้เราสามารถดึงข้อมูลที่คุณให้ไว้ก่อนหน้านี้ (เช่น รหัสผ่าน) ดังนั้นจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่คุณพบว่ามีค่ามากที่สุด และปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการของคุณอย่างต่อเนื่อง
 • คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด, ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่มีคุกกี้ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจในแต่ละครั้งว่าจะยอมรับหรือไม่ หากเบราว์เซอร์ของคุณตั้งค่าให้ปฏิเสธคุกกี้ เว็บไซต์ที่เปิดใช้งานคุกกี้จะจำคุณไม่ได้เมื่อคุณกลับมาเข้าชมเว็บไซต์ และฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์อาจหายไป เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ http://www.allaboutcookies.org/
 • พิกเซลแท็ก เราและผู้ให้บริการของเราอาจใช้สิ่งที่เรียกว่า "พิกเซลแท็ก", "เว็บบีคอน", "เคลียร์จิ๊ฟ" หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (โดยรวมเรียกว่า "พิกเซลแท็ก") สำหรับการเชื่อมต่อกับหน้าเว็บไซต์บางหน้าและข้อความอีเมลในรูปแบบเอชทีเอ็มแอล (HTML) เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อติดตามกิจกรรมออนไลน์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์และผู้รับอีเมล (รวมถึงกิจกรรมบนเว็บไซต์อื่น ๆ) กำหนดความสำเร็จของแคมเปญทางการตลาด และรวบรวมสถิติโดยรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และอัตราการตอบกลับ

ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้

ย่อหน้าก่อนหน้านี้ได้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่โกลบีมเก็บรวบรวม หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งคุณให้ไว้กับโกลบีม โปรดดำเนินการเปลี่ยนทางบัญชีโกลบีมของคุณ

โกลบีมอาจเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่คุณให้ไว้แก่บุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนดหรือด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่า การเก็บรักษาหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นตามเหตุสมควรเพื่อ: (ก) ป้องกันการฉ้อโกง (ข) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ค) ปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการ (ง) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (จ) ปกป้องสิทธิ์, ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของโกลบีม, ผู้ใช้งาน และสาธารณะ หรือ (ฉ) การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย, การมอบหมาย, การโอนย้าย หรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือหุ้นของโกลบีมทั้งหมดหรือส่วนใหญ่โดยบุคคลที่สาม

การเข้ารหัส

โกลบีมไม่ใช้การเข้ารหัส (การเข้ารหัสข้อมูล) ในบางส่วนของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ แต่ใช้การเข้ารหัสในส่วนที่คุณให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา เมื่อคุณอยู่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือที่ขอข้อมูลที่เป็นความลับ คุณควรตรวจสอบว่าข้อมูลที่ส่งนั้นได้รับการเข้ารหัสหรือไม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลของคุณ โปรดทราบว่าไม่มีความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

เด็กและผู้เยาว์

โกลบีมไม่มีเจตนาในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว

สิทธิ์ของคุณ รวมถึงการเข้าถึง การลบ และการยกเลิก:

คุณมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเกี่ยวกับคุณที่โกลบีมได้รวบรวมไว้ โดยการปิดบัญชีของคุณกับโกลบีม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อ privacy@customer.globeam.com

วันที่มีผล: 16 พฤษภาคม 2021

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโกลบีมตอนนี้

Free Mobile App
Free Mobile App